Ana Sayfa  |  İletişim  |  Site Haritası         
 
 Yatırımcı İlişkileri

Temel Bilgiler

Kar Dağ.Pol.ve Kar Dağ.Zamanı

Yatırımcı Sunumları

Faaliyet Raporları

Kar Dağıtım Tabloları

Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

Bağımsız Den.Rap. ve Fin.Tab.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları

Özel Durum Açıklamaları

Ana Sözleşme

Ticaret Sicili Bilgileri

Sıkça Sorulan Sorular

Duyurular

Bilgilendirme Politikamız

Kar Dağıtım Politikamız

Ücret Politikamız
Özel Durum Açıklamaları

2018-08 Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
2018-07 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
2018-06 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
2018-05 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin bildirim
2018-04 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
2018-03 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
2018-02 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
2018-01 Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alımı Hakkında
2017-23 Gayrimenkul Alım işlemi hakkında
2017-22 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
2017-21 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
2017-20 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017-19 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017-18 Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
2017-17 Finansal Duran Varlık Edinimi
2017-16 Görevden Ayrılma ve Atama
2017-15 Finansal Duran Varlık Edinimi
2017-14 Yönetim Kurulu Komiteler Teşkili
2017-13 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
2017-12 Medyada çıkan haberler hakkında
2017-11 Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
2017-10 Esas Sözleşmemiz'in tadiline ilişkin Genel Kurul onayı
2017-09 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
2017-08 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları.
2017-07 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin bildirim.
2017-06 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi.
2017-05 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim.
2017-04 Esas Sözleşmemiz'in tadiline ilişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzni
2017-03 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
2017-02 Esas Sözleşme Tadil Metni SPK tarafından onaylanmıştır
2017-01 Esas Sözleşme Tadili
2016-10 Yönetim Kurulu komitelerinin teşkili.
2016-09 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı.
2016-08 2015 yılı Kar Payı Dağıtım Tarihi.
2016-07 Olağan Genel Kurul Kararları Tescili.
2016-06 Olağan Genel Kurul Kararları.
2016-05 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları.
2016-04 Olağan Genel Kurula Çağrı.
2016-03 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi.
2016-02 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
2016-01 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi.
2015-32 Varlık Satışı.
2015-31 Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi hakkında.
2015-30 3 Aralık 2015 tarihli Uzman Kuruluş Raporu.
2015-29 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemine ait özel bağımsız denetimden geçmiş Finansal Rapor.
2015-28 Şirketimiz'in Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde 01.01.2015-30.09.2015 hesap dönemine ait finansal tabloların esas alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.
2015-27 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi işlemine ait Birleşme Duyuru Metni ve SPK'ya Başvuru Yapılması.
2015-26 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi.
2015-25 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi işlemine ait Uzman kuruluş raporu.
2015-24 Bireysel Rapor Hazırlanması ve Finansal Tabloların Bildirim Süresi Hakkında.
2015-23 Hürriyet Gaz.ve Mat. AŞ.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi işleminin devamı hak.
2015-22 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi işleminin devamına karar verilmiştir.
2015-21 Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşleminin Tescili.
2015-20 Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemi'ne İlişkin Duyuru Metni'ne SPK'dan Onay Alınmıştır.
2015-19 Kolaylaştırılmış Birleşme İşlemi'ne ilişkin Duyuru Metni'nin SPK tarafından onaylanması.
2015 - 18 Şirketimizin Doğan Gazetecilik İnternet Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle birleşilmesine İlişkin Birleşme Sözleşmesi,Ekleri ve SPK'ya Başvuru Yapılması.
2015 - 17 Doğan Gazetecilik İnternet Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi.
2015 - 16 Birleşme İşlemi Hakkında.
2015 - 15 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi.
2015 - 14 Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili
2015 - 13 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
2015 - 12 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi.
2015 - 11 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi.
2015 - 10 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
2015 - 09 Medyada Çıkan Haberler Hakkında
2015 - 08 2014 Yılı Kar Dağıtım Tarihi
2015 - 07 Olağan Genel Kurul Kararları
2015 - 06 Piyasa Yapıcısı Atanması
2015 - 05 Olağan Genel Kurul Çağrı
2015 - 04 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
2015 - 03 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
2015 - 02 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2015 - 01-Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
2014 - 15 Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumluları Hakkında
2014 - 14 Doğan Gazetecilik A.Ş 2014 yılı Kar payı avansı ödemesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı.
2014 - 13 Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında.
2014 - 12 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
2014 - 11 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelerin Teşkili
2014 - 10 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
2014 - 09 2013 Yılı Kar Payı Dağıtım Tarihi
2014 – 08 Olağan Genel Kurul Kararları
2014 – 07 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
2014 – 06 Olağan Genel Kurula Çağrı
2014 – 05 Ücret Politikası Güncellemesi
2014 – 04 Kar Payı Dağıtımına ilişkin YK Kararı
2014 – 03 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
2014 – 02 "Kar Dağıtım" Politikası
2014 – 01 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
2013 – 21 Şirketimiz Temettü Avans Ödemelerini gerçekleştirmiştir
2013 – 20 Doğan Gazetecilik A.Ş 2013 Yılı Kar Payı Avansı Ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
2013 - 19 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
2013 - 18 Genel Kurul sonrası komite teşkili ve görev dağılımı hakkında
2013 - 17 Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hanzade V.Doğan Boyner ve Ahmet Toksoy'un yerine Bilen Böke ve Tijen Mergen'in atanması ve Hanzade V.Doğan Boyner'in ''Onursal Başkan '' seçilmesi hakkında
2013 - 16 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
2013 - 15 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
2013 - 14 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
2013 - 13 Ana Sözleşme Tadil Onayı
2013 - 12 Doğan Gazetecilik A.Ş. 2012 Yılı Kar Dağıtım Yönetim Kurulu Kararı
2013 - 11 Doğan Gazetecilik A.Ş. 2012 Yılı Kar Dağıtım YK Kararı
2013 - 10 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında
2013 - 9 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı
2013 - 8 Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
2013 - 7 Ana Sözleşmenin Tadil Edilmesi
2013 - 6 Doğan Gazetecilik A.Ş. 2012 Yılı Kar Payına İlişkin YK Kararı
2013 - 5 Riskin Erken Saptanması Komitesi teşkiline ilişkin Yönetim Kurulu kararı
2013 - 4 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
2013 - 3 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında
2013 - 2 Finansal Duran Varlık Edinilmesi
2013 - 1 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
2012 - 30 Fiziki Hisse Senedi Elinde Bulunduranlar
2012 - 29 Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
2012 - 28 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
2012 - 27 ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
2012 - 26 ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
2012 – 25 Yürütme Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin belirlenmesi
2012 – 24 Özel Durum Açıklaması (Genel)
2012 – 23 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
2012 – 22 ŞGBF -Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
2012 – 21 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
2012 – 20 Ana Sözleşme Tadil Onayı (Ek)
2012 – 20 Ana Sözleşme Tadil Onayı
2012 – 19 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı.
2012 – 18 Ek 2 Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı - Vekaletname.
2012 – 18 Ek 1 Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi.
2012 – 18 Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Davet.
2012 – 17 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi.
2012 – 16 Ek Ana Sözleşmenin Tadil Edilmesi.
2012 - 16 Ana Sözleşmenin Tadil Edilmesi.
2012 - 15 2012 yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi’nin vergi dairesine verilmesi.
2012 - 14 Özel Durum Açıklaması (Genel).
2012 - 13 Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
2012 - 12 ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri.
2012 - 11 ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri.
2012 - 10 ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar Piyasalar.
2012 - 9 ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler.
2012 - 8 ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri.
2012 - 7 ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri.
2012 - 6 ŞGBF-Web Adresi.
2012 - 5 ŞGBF-Elektronik Posta Adresi.
2012 - 4 ŞGBF-Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler.
2012 - 3 ŞGBF-Merkez Adresi.
2012 - 2 ŞGBF-İletişim Adresi.
2012 - 1 Merkez Adresinin Değişmesi.
2011 - 19 Rekabet Kurumu Cezasının Ödemesi.
2011 - 18 Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisinin açıklanması.
2011 - 17 Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği Hakkında.
2011 - 16 Finansal Duran Varlık Satışı Hakkında Değerleme Raporunun Açıklanması.
2011 - 15 Finansal Duran Varlık Satışı Hakkında.
2011 - 14 İcra Kurulu Başkanının görevden ayrılması ve Yönetim Kurulu üyesi değişikliği hakkında.
2011 - 13 Finansal duran varlık satışı hakkında.
2011 - 12 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Denetim Komitesi Seçimi.
2011 - 11 Finansal Duran Varlık ve Maddi Olmayan Duran Varlık devir işlemine Rekabet Kurulu izin vermiştir.
2011 - 10 Genel Kurul Toplantı sonucu.
2011 - 09 Finansal Duran Varlık Satışı.
2011 - 08 Finansal Duran Varlık ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışı Hakkında.
2011 - 07 Finansal Duran Varlık ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışı Hakkında.
2011 - 06 6111 sayılı kanun kapsamında yapılan işlemler.
2011 - 05 Bağımsız denetim kuruluşu seçimi.
2011 - 04 2010 yılı kar dağıtım önerisi.
2011 - 03 Genel Kurul Tarihi
2011 - 02 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile İlgili Açıklama.
2011 - 01 Yürütmenin Durdurulması Kararı.
2010 - 23 Sermaye artırımına iştirak.
2010 - 22 Sermaye artırımına iştirak edilmesi
2010 - 21 Sermaye artırımına iştirak edilmesi.
2010 - 20 Vergi Dava Sonucu.
2010 - 19 Radikal Devri.
2010 - 18 Radikal Gazetesi Satışı.
2010 - 17 Vergi Cezası ödemesi.
2010 - 16 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sağlanması.
2010 - 15 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma.
2010 - 14 Terhiyat Öncesi Uzlaşmanın Ertelenmesi.
2010 - 13 Radikal Gazetesinin Satışı.
2010 - 12 Vergi Ceza Bildirimi ve Uzlaşma Davetiyesi.
2010 - 11 Yönetim Kurulu Görev Paylaşımı Hk.
2010 - 10 2009 Yılı Kar Dağıtımı.
2010 - 9 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları 
2010 - 8 2009 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı. 
2010 - 7 Olağan Genel Kurul Toplantısı daveti
2010 - 6 2009 yılı kar dağıtım önerisi 
2010 - 5 Bağımsız denetim kuruluşu görevlendirilmesi 
2010 - 4 Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği 
2010 - 3 İcra Kurulu Başkanlığı’na Atama Yapılması
2010 - 2 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Görüşmesinin Sonuçlanması
2010 - 1 Vergi Cezası ödemesi
2009 - 19 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sağlanması 
2009 - 18 Vergi Cezası Bildirimi
2009 - 17 Olağanüstü Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2009 - 16 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
2009 - 15 Değerleme Raporu
2009 - 14 Olağanüstü Genel Kurul Tarihinin İlanı
2009 - 13 Yönetim Kurulu Görev Paylaşımı 
2009 - 12 Haber düzeltme 
2009 - 11 Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2009 - 10 Birleşme Sonuçlanması
2009 - 09 Genel Kurul Tarihinin ilanı
2009 - 08 Bağımsız denetim kuruluşu
2009 - 07 Ana Sözleşme Tadili
2009 - 06 Sermaye Artırımına iştirak edilmesi
2009 - 05 2008 yılı kar dağıtım önerisi 
2009 - 04 İcra Kurulu Başkanı’nın Görevden Ayrılması
2009 - 03 Doğan Yayın Holding A.Ş. ile ilgili mal varlığı araştırması 
2009 - 02 Rekabet Kurulu Kararı ili ilgili yürütmeyi durdurma kararı
2009 - 01 Yönetim Kurulu Üyesinin Görevden Ayrılması
2008 - 22 Türk Lirasına Geçilmesi
2008 - 21 Vergi cezası bildirimi 
2008 - 20 Rekabet Kurulu Kararı'na karşı dava açılması
2008 - 19 Olağandışı miktar ve fiyat hareketleri
2008 - 18 Suç duyurusu
2008 - 17 Kar Dağıtımı-Bedelsiz yeni pay alma tarihi
2008 - 16 Yeni pay alma hakkımızın kullanılmaması
2008 - 15 Değerleme Raporu
2008 - 14 Denetimden Sorumlu Komite
2008 - 13 Kar Daıtımı, Sermaye Artırımı
2008 - 12 Yanlış ve yanıltıcı haberler 
2008 - 11 İştirak Sermaye Artışı-Milliyet İnternet
2008 - 10 Değerleme Raporu
2008 - 9 Genel Kurul Toplantısı Sonuçları 
2008 - 8 Kar Dağıtım Tablosu Düzeltme
2008 - 7 Genel Kurul Tarihinin İlanı
2008 - 6 2007 yılı kar dağıtım önerisi 
2008 - 5 Yanlış ve yanıltıcı haber 
2008 - 4 İştirak Sermaye Artışı-Bağımsız Gazeteciler 
2008 - 3 Vatan Gazetesi Alımı
2008 - 2 Rekabet Kurulu Kararı-Hisse Devri
2008 - 1 Veri dağıtım kuruluşu haberi
2007 - 12 Sermaye Artırımı işlemlerinin Tamamlanması
2007 - 11 Vatan Gazetesi Alımı
2007 - 10 Rüçhan Hakkı Kısıtlaması yoluyla Sermaye Artışı
2007 - 9 Sermaye Artışına Rekabek Kurumu onayı
2007 - 8 Rüçhan Hakkı Kısıtlaması yoluyla sermaye artışı kararı
2007 - 7 Vatan Gazetesi Alımı Görüşmelerine başlanması
2007 - 6 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
2007 - 5 Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
2007 - 4 İştirak Sermaye Artışı-Doğan Haber Ajansı
2007 - 3 Bağımsız Denetim Kuruluşu Görevlendirilmesi
2007 - 2 Genel Kurul Tarihinin İlanı
2007 - 1 İştirak Sermaye Artışı
2006 - 6 İştirak Hissesi Alımı
2006 - 5 Denetçi Değişikliği-Atanması
2006 - 4 İştirak Hissesi alımı
2006 - 3 Hisse Senedi Kaydileştirilmesi
2006 - 2 Genel Kurul Toplantısı Sonuçları 
2006 - 1 Genel Kurul Tarihinin İlanı
2005 - 7 Özsermaye Hesapları Düzeltmesi
2005 - 6 Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği 
2005 - 5 Genel Kurul Toplantısı Sonuçları 
2005 - 4 Genel Kurul Tarihinin İlanı
2005 - 3 Bağımsız Denetim Raporu Onaylanması
2005 - 2 Genel yayın yönetmeni ataması
2005 - 1 İştirak Hissesi Satışı

Tüm Hakları Saklıdır. 2005 - 2006 Doğan Gazetecilik A.Ş.
                                                                                                                               Bilgi toplumu hizmetleri MKK tarafından sağlanmaktadır.