Ana Sayfa  |  İletişim  |  Site Haritası         
 
 Yatırımcı İlişkileri

Temel Bilgiler

Kar Dağ.Pol.ve Kar Dağ.Zamanı

Yatırımcı Sunumları

Faaliyet Raporları

Kar Dağıtım Tabloları

Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

Bağımsız Den.Rap. ve Fin.Tab.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları

Özel Durum Açıklamaları

Ana Sözleşme

Ticaret Sicili Bilgileri

Sıkça Sorulan Sorular

Duyurular

Bilgilendirme Politikamız

Kar Dağıtım Politikamız

Ücret Politikamız
DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Şirket’te ücret kademeleri, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir. Piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret ödenmesi esastır. Şirket İcra Kurulu Başkanı’nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde yıllık ücret artış oranı belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlarımıza iş kademeleri doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu’nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada olanlara, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları ücretin yanı sıra, şirketteki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir. Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca “prim” veya “ödül”e hak kazanabilirler.


Tüm Hakları Saklıdır. 2005 - 2006 Doğan Gazetecilik A.Ş.
                                                                                                                               Bilgi toplumu hizmetleri MKK tarafından sağlanmaktadır.