Ana Sayfa  |  İletişim  |  Site Haritası         
 
 Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim ve Yayın İlkeleri

Sektördeki Yerimiz

Yönetim ve Organizasyon

 

Organizasyon Şeması

 

Yönetim Kurulu

 

İcra Kurulu

 

Komiteler

 

Yöneticiler

Ortaklık Yapısı





Komiteler

Kurumsal Yönetim Komitesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

Sedat Gümüşoğlu

Başkan

Dr.Murat Doğu

Üye

Burça Canbaz

Üye

 Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ''Kurumsal Yönetim Tebliğ''(II-17.1) ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin''Aday Gösterme Komitesi'' ve ''Ücret Komitesi''nin görevlerini de üstlenmesine karar verilmiştir.


Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite 

ADI SOYADI

GÖREVİ

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

Başkan

Sedat Gümüşoğlu

Üye

  

Riskin Erken Saptanması Komitesi

 

ADI SOYADI

GOREVİ

Sedat Gümüşoğlu

Başkan

Tolga Babalı

Üye

Cem Kölemenoğlu

Üye

                                                                                                                               Bilgi toplumu hizmetleri MKK tarafından sağlanmaktadır.