Ana Sayfa  |  İletişim  |  Site Haritası         
 
 
 


Yayınlarımız

 

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL’A ÇAĞRI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Kasım 2017 Cuma günü saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.


Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Bilen Böke'nin görev süresini tamamlamak üzere Sayın Tolga Babalı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması.
4 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.


Ekler:


EK: 1 OGK bilgilendirme metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 OGK Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Finansal Rapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4 Faaliyet Raporu.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5 Kar dağıtım teklifi.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 6 Kar payı dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Saygılarımızla,

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU
Tüm Hakları Saklıdır. 2005 - 2006 Doğan Gazetecilik A.Ş.
                                                                                                                               Bilgi toplumu hizmetleri MKK tarafından sağlanmaktadır.